השלב העיקרי בהליך הפלילי בו להגנה יש אפשרות מעמיקה לבלום את

הוכחת האשמה הוא בניהול התיק הפלילי אשר מורכב מהרבה שלבים

בדיוק כמו כל מבצע צבאי אחר שיקולי טקטיקה ואסטרטגיה בניהול קו

הגנה הכרחיים ולא כאן המקום לפרטם

הדיפת האישום יכולה להעשות בשלבים שונים של ההליך הפלילי , והדבר

תלוי בהרבה משתנים, עובדתיים ומשפטיים כאחד.  ניתן לטלפן עכשיו

ישירות לעו"ד אפרים קציר בטלפון 050-2862524